Logo

Valstybinės miškų tarnybos vykdomi pirkimai

Eil. Nr. Pirkimo pradžia Pirkimo objektas Pirkimo būdas* Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis Pirkimo pabaiga Vertinimo kriterijus Laimėjęs tiekėjas Pirkimo kaina Eur
20. 2017-05-31 GPNS imtuvo pirkimas MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų 2017-05-31 Mažiausios kainos UAB "Hnit-Balcik" 8764,03
19. 2017-05-26 Privačių miško valdų ribų, kadastrinių vietovių ir blokų ribų atributinių ir grafinių duomenų atnaujinimo paslaugų pirkimas MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų 2017-06-01 Mažiausios kainos VĮ Registrų centras 41 064,00
18. 2017-05-15 Kvartalinių tinklo geodezinių matavimų ir georeferencinio miškų pagrindo suformavimo VĮ Anykščių, Rokiškio, Ukmergės ir Zarasų miškų urėdijų administruojamose teritorijose paslaugų pirkimas SAK Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-05-25 Mažiausios kainos    
17. 2017-05-09 Tarnybinių transporto priemonių vietos nustatymo sistemos palaikymo paslaugų pirkimas MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-05-12 Mažiausios kainos

UAB „Baltic car equipment“

9 400,00

16. 2017-05-09 Brandžių medynų atrankinė inventorizacija SAK Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-05-19 Mažiausios kainos

UAB „Forest IT“

UAB „Miškotvarkos sprendimai“

213 034,72

15. 2017-05-03 Aerofotografavimas ir ortofotoplanų parengimas SAK Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-05-16 Mažiausios kainos

Terra Tec Oy

137 179,96

14. 2017-04-26 Sklypinė miškų inventorizacija SAK Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-05-19 Mažiausios kainos

VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas

1 488 531,00

13. 2017-04-19 Speciali apranga ir avalynė MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-04-27 Mažiausios kainos

UAB „Baltijos arsenalas“

Perkama pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 5000,00 Eur/m.

12. 2017-04-04 Videoregistratorių pirkimas (ES projektas) MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-04-19 Mažiausios kainos

UAB „Mediashop“

5 420,80

11. 2017-03-23 II lygio miškų monitoringo paslaugų pirkimas MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-04-04 Mažiausios kainos

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas

34 100,00

10. 2017-03-16 Informacinių sistemų saugos atitikties ir rizikos vertinimo paslaugų pirkimas MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-03-24 Mažiausios kainos

UAB NRD CS

4 719,00

9. 2017-02-28 Elektroninių prietaisų (veiksmo kameros, lazeriniai tolimačiai-aukštimačiai) pirkimas (ES projektas) MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-03-10 Mažiausios kainos

UAB „GPS partneris“

22 750,00

8.   Miško mokslo-taikomojo darbo „Lietuvos miško­tvarkos tobulinimas orientuojantis į ne­per­traukiamos miš­kotvarkos įgyven­dinimą“ atlikimo paslaugų pirkimas MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis   Mažiausios kainos Pirkimas nutrauktas vadovaujantis VPĮ 39 str., 2d., 3p. nuostatomis  
7. 2017-02-21 Reklaminiai suvenyrai MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-02-24 Mažiausios kainos UAB „Baltijos arsenalas“ 3 627,00
6. 2017-02-14 Nešiojami kompiuteriai (ES projektas) MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-03-02 Mažiausios kainos Telia, Lietuva AB 54 123,30
5. 2017-02-09 Automobiliai 2 vnt. MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-02-17 Mažiausios kainos UAB "Baltieva" 41 976,00
4. 2017-02-08 Žerglės (ES projektas) MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-02-15 Mažiausios kainos UAB "Smilgius" 5 251,40
3. 2017-02-05 Mokymo paslaugos MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-02-06 Mažiausios kainos Advokatas dr. Linas Meškys 2000,00
2. 2017-01-30 Administracinių nusižengimų kodeksas (knygos) MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-01-31 Mažiausios kainos UAB „Knygų namai“ 826,00
1. 2017-01-16 Programų modi­fikavimo ir palai­kymo paslaugos MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2017-01-20 Mažiausios kainos A.Garbinčius 4 230,00
38. 2016-12-16 GNSS imtuvo pirkimas MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-12-20 Mažiausios kainos UAB „GPS partneris“ 7742,79
37. 2016-12-16 Programinės įrangos atnaujinimo ir techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-12-19 Mažiausios kainos UAB „Hnit-Baltic“ 61 072,73
36. 2016-12-05 Kankorėžių rinkimas ir sėklų paruošimas nuo atrinktų eglės medžių MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-12-08 Mažiausios kainos VĮ Dubravos mokomoji-eksperimentinė miškų urėdija 3000,00
35. 2016-11-28 Leidinys „Lietuvos miškų ūkio statistika 2016“ MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-12-05 Mažiausios kainos UAB "Lututė" 1995,00
34. 2016-11-04 Darbai MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-11-09 Mažiausios kainos UAB "Starsta" 8499,97
33. 2016-11-04 Naujų lengvųjų padidinto pravažumo automobilių pirkimas (ES projektas) AK Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-12-20 Mažiausios kainos  

UAB „Autoverslo automobiliai“

UAB „Krasta Auto Vilnius“

 

I pirkimo dalis 1257850,00

II pirkimo dalis 555000,00

32. 2016-10-25 Prekės MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-10-26 Mažiausios kainos

UAB „Teksnija“

453,75
31. 2016-10-12 Prekės MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-10-20 Mažiausios kainos

UAB „Senator Baltic“

14 416,12
30. 2016-10-14 Darbai MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-10-17 Mažiausios kainos

UAB „Kvėdarsta“

1 510,38
29. 2016-09-30 Prekės MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-10-06 Mažiausios kainos

UAB „Garlita“

4 561,17
28. 2016-09-28 Prekės MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-10-03 Mažiausios kainos

UAB „Lodvila“

5 953,00
27. 2016-09-20 Prekės MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-09-26 Mažiausios kainos

UAB „Baltijos arsenalas“

8 320,00
26. 2016-09-19 Paslaugos SAK Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-10-05 Mažiausios kainos

VĮ „Valstybinis miškotvarkos institutas“

 9 795,00
25. 2016-09-19 Paslaugos SAK Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-10-05 Mažiausios kainos

VĮ „Valstybinis miškotvarkos institutas“

89 950,00
24. 2016-09-08 Prekės MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-09-16 Mažiausios kainos

UAB „SKS IT“

24 771,12
23. 2016-08-01 Prekės SAK Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-08-11 Mažiausios kainos

UAB „Luktarna“

UAB „Baltic petroleum“

 

Pagal poreikį, bet ne daugiau kaip

110 000,00
22. 2016-06-10 Paslaugos MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-06-13 Mažiausios kainos

Viešbutis „Europa Royale“

2 220,60

21. 2016-06-22 Paslaugos AK Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-08-08 Ekonominio naudingumo

UAB „Hnit-Baltic“

376 915,00

20. 2016-06-10 Darbai MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-06-15 Mažiausios kainos

UAB „Jarimpekso statyba“

7 527,92

19. 2016-06-02 Darbai MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-06-10 Mažiausios kainos

UAB „RDA statyba“

3 208,62

18. 2016-06-01 Paslaugos MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-06-08 Mažiausios kainos

VĮ Registrų centras

41064,00

17. 2016-05-24 Prekės MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-05-18 Mažiausios kainos

AB Lituanica

4603,98

16. 2016-05-03 Paslaugos MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-05-10 Mažiausios kainos

UAB Miškotvarkos sprendimai

14 520,00

15. 2016-05-05 Paslaugos MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-05-16 Mažiausios kainos

Aleksandro Stulginskio universitetas

60 000,00

14. 2016-04-03 Ryšių paslaugos MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-05-12 Mažiausios kainos

AB TEO LT

41 081,76

13. 2016-04-26 Spausdinimo paslaugos MVP Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-05-06 Mažiausios kainos

VĮ miškotvarkos institutas

11 979,00

 12.  2016-04-22  Geodezinių matavimų atlikimo paslaugos  SAK  Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis  2016-05-04  Mažiausios kainos

 VĮ miškotvarkos institutas

UAB Miškotvarkos sprendimai

UAB Šiaulių hidroprojektas

VĮ Valstybės žemės fondas

 Id. - 87 465,00

IId. - 45 400,00

IIId. - 42 350,00

IVd. - 95 103,58

11.

2016-04-19 Brandžių medynų inventorizacijos paslaugos

SAK

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-04-29

Mažiausios kainos

UAB „Miškotvarkos sprendimai“ UAB

„Forest IT“
 

Id.- 54300,00

IId.-49525,30

III.-54800,00

 10.

2016-04-06 Mobilaus ryšio telefono aparatai

MVP 

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-04-15

 Mažiausios kainos       

 UAB Dicto citius
 30411,00

9. 

2016-03-18 Mokymo paslaugos

MVP 

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-03-24

 Mažiausios kainos      

 
Advokatų profesinė bendrija "Kaušinis, Meškys, Matekonytė"
1300,00

 8.

2016-03-22 Aerofotografavimas ir ortofotoplanų gamyba

SAK 

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-04-04

 Mažiausios kainos      

 TerraTec Oy
 122760,00

 7.

2016-03-03 2016 m. miškotvarkos paslaugų pirkimas

SAK

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-03-17

Mažiausios kainos      

 Valstybinis miškotvarkos institutas

 I d.184072,00        II d. 257424,00     III d. 462231,00     IV d. 314622,00      V d. 324548,00

6. 

2016-02-08 Profesinė apranga ir avalynė

MVP 

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-02-15

 Mažiausios kainos     

 UAB „Baltijos arsenalas“
 Pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 7 000,0

 5.

2016-02-11 Programų modifikavimo ir palaikymo paslaugos

 MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-02-11

Mažiausios kainos     

 A.Garbinčius
 4230,00

 4.

2016-02-10  Seminaro metodinės medžiagos ruošimas ir pravedimas

MVP 

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-02-10

Mažiausios kainos    

 Mokymų centras Supremus.lt
 1550,00

3. 

2016-02-05 Naujų automobilių pirkimas

 MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-02-15

Mažiausios kainos   

 UAB „Autojuta“
 40 956,00

2. 

2016-02-03 Priemonės miško kenkėjų monitoringui

MVP 

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-02-03

Mažiausios kainos  

 UAB „Biopolis“
1777,40

1. 

2016-02-01 Ekspertinio vertinimo paslaugos

 MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2016-02-04

 Mažiausios kainos 

 A.Lekstutis
 2 000,00

 29.

2015-12-07 Personalo mokymo paslaugos

 MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-12-17

Mažiausios kainos 

Advokatų profesinė bendrija "Kaušinis, Meškys, Matekonytė"
2 000,00

 28.

2015-12-01 Dokumento blankų įsigijimas

 MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-12-03

 Mažiausios kainos

UAB „Lodvila“ 3329,92

 27.

2015-11-24 Tauragės apskrities miškų tvarkymo schemos parengimo paslaugų pirkimas

SAK 

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-12-16

Mažiausios kainos

 

 VĮ Miškotavarkos institutas  85 220,00

26.

2015-11-09 Leidybos paslaugos

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-11-16

Mažiausios kainos

UAB "Lututė" 2098,00

25.

2015-11-09 Personalo mokymo paslaugos

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-11-10

Mažiausios kainos

Advokatų profesinė bendrija "Kaušinis, Meškys, Matekonytė"
1600,00

24.

2015-10-26 Patalpų remonto darbai

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-10-30

Mažiausios kainos

UAB "Rolavento" 5400,00

23.

2015-10-19 Kopiuterinė įranga

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-10-26

Mažiausios kainos

UAB "SKS IT" 10333,40

22.

2015-09-28 E-parašo įrenginiai

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-09-29

Mažiausios kainos

UAB "Novanet" 1050,00

21.

2015-09-18 Sieninė spinta

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-09-18

Mažiausios kainos

UAB "Senator Baltic" 2752,75


20.


2015-09-14
ŠESD apskaitos lankstinuko spausdinimas


MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis
2015-09-14


Mažiausios kainos


UAB "Lututė"

240,00

19.

2015-09-15 Kiemo dangos žymėjimo darbai

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-09-15

Mažiausios kainos

UAB "Eismo juosta" 672,52


18.


2015-09-07
Naujų padidinto pravažumo automobilių pirkimas


AK

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis
2015-10-19


Mažiausios kainos

 
UAB "Baltieva"

149793,00

17.

2015-09-01 Valymo paslaugų pirkimas

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-09-07

Mažiausios kainos

UAB "Ainava" 16495,30

16.

2015-06-18 Draudimo paslaugų pirkimas

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-07-01

Mažiausios kainos

AB "Lietuvos draudimas" 8 616,89

15.

2015-05-27 Du lengvieji automobiliai

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis

2015-06-05

Mažiausios kainos

UAB "Autojuta" 34520,0014.2015-05-05
Geodezinių matavimų atlikimo ir georeferencinio miškų pagrindo suformavimo paslaugų pirkimasSAKVadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis2015-05-15Mažiausios kainos

Valstybinis miškotvarkos institutas - I, III ir IV dalys
UAB "Miškotvarkos sprendimai" - II, V dalys
I dalis - 34848,00
II dalis - 53420,29
III dalis - 49912,50
IV dalis - 58080,00
V dalis - 29215,45


13.


2015-04-16
Aerofotografavimo ir ortofotoplanų parengimo paslaugų pirkimas


SAK

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis


2015-04-28


Mažiausios kainos


Terratec Oy


124 630,00


12.


2015-04-14
Naujų automobilių (visureigių) pirkimas


MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis


2015-04-27

Mažiausios kainos


Pirkimas nutrauktas

Buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiai organizacijai nepriimtinos kainos.11.2015-03-27
2015 m. brandžių medynų inventorizacija


SAK


Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis


2015-04-09


Mažiausios kainos

UAB "Miškotvarkos sprendimai" I, II, IV dalys
UAB "Forest IT" III dalis
I dalis - 38350,00
II dalis - 35800,00
III dalis - 38779,70
IV dalis - 38380,00


10.


2015-03-27
2015 m. miškotvarkos paslaugų pirkimas


SAK

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis


2015-04-09


Mažiausios kainos


VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas
I pirkimo dalis - 508301,28
II pirkimo dalis - 416823,28
III pirkimo dalis - 651425,50


9.


2015-03-31

GIS programų tobulinimo paslaugų pirkimas


MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis


2015-04-10


Mažiausios kainos


UAB "Hnit-Baltic"


8 802,75


8.


2015-03-19

Patalpų remonto darbai (Pramonės pr. 11a, Kaunas)


MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis


2015-03-31


Mažiausios kainos


UAB "Argensta"


11 635,84


7.


2015-03-20

GPNS imtuvas su integruotu lazeriniu atstumo matuokliu


MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis


2015-03-31


Mažiausios kainos


UAB "Hnit-Baltic"


9 504,55


6.


2015-03-17

Mobilieji telefonai
 5 vnt.


CPO

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis


2015-03-26


Mažiausios kainos

 

Pirkimas neįvyko, negautas nei vienas pasiūlymas


5.


2015-03-16

II lygio miškų monitoringo paslaugų pirkimas


MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis
Elektroninis pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis


2015-03-27


Mažiausios kainos


Lietuvos Agrarinių ir Miškų mokslų centro filialas Miškų institutas


34 500,00


4.


2015-02-12

Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas


MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis


2015-02-25


Mažiausios kainos


UAB "SKS IT"

I pirkimo dalis - 4005,10;
II pirkimo dalis - 1057,54;
III pirkimo dalis - 798,60.


3.


2015-02-24

Programinės įrangos pirkimas


AK

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis
Elektroninis pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis


2015-04-07


Mažiausios kainos

 

 


2.


2015-02-05

Programų modifikavimo paslaugų pirkimas

   
MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis


2015-02-11


Mažiausios kainos


A.Garbinčius


4230,00 Eur


1.


2015-01-25

Automobilių plovimo paslaugos

   
MVP

Vadovaujantis VPĮ ir Valstybinės miškų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis


2015-01-26


Mažiausios kainos


UAB "Lukoil Baltija"

Pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3000 Eur/ metams
*Pirkimo būdas: MVP – mažos vertės pirkimas; SAK – supaprastintas atviras konkursas; AK - atviras konkursas; RB – ribotas konkursas; KD – konkurencinis dialogas; SD – skelbiamos derybos; ND – neskelbiamos derybos

Valstybinės miškų tarnybos 2016 m. viešųjų pirkimų planas.

Valstybinės miškų tarnybos 2015 m. viešųjų pirkimų planas.

Valstybinės miškų tarnybos 2014 m. viešųjų pirkimų planas.

Kvartalinių tinklo geodezinių matavimų atlikimo ir georeferencinio miškų pagrindo suformavimo VĮ Dubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje paslaugų pirkimas.

Brandžių medynų (2012-2021 m.) atrankinės inventorizacijos VĮ Druskininkų, Valkininkų, Varėnos ir Veisiejų miškų urėdijų valstybinės reikšmės miškuose atlikimas. atlikimas.

Miško sodmenų pirkimas sėklinėms plantacijoms ir bandomiesiems želdiniams veisti. daugiau...

2012 m. miškotvarkos paslaugų (sklypinės miškų inventorizacijos lauko ir kameralinių darbų vykdymo VĮ Alytaus, Dubravos, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Radviliškio miškų urėdijų teritorijose) pirkimas.

Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos projektavimo paslaugų pirkimas. daugiau...

Miškotvarkos objektų Marijampolės, Šakių, Kazlų Rūdos miškų urėdijų teritorijų aerofotografavimas ir ortofotoplanų parengimas. daugiau...

Informuojame, kad gavus suinteresuoto dalyvio ieškinį "Dėl viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso Nr. 83569 automobiliniams degalams pirkti sąlygų pripažinimo negaliojančiomis (ieškinys neturtinis)", vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio, supaprastinto atviro konkurso sąlygų automobiliniams degalams pirkti, patvirtintų Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 112-12-V 70 punkto nuostatomis, ieškinio nagrinėjimo laikotarpiui sustabdomos aukščiau nurodyto pirkimo procedūros iki bus išnagrinėta civilinė byla pagal pateiktą ieškinį. Apie teismo priimtą sprendimą bus pranešta papildomai.
Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas Albertas Kasperavičius

Automobilinių degalų pirkimas. daugiau... Pirkimo dokumentai

Naujų lengvųjų automobilių (visureigių) pirkimas. daugiau...

Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas. daugiau...

Augalų apsaugos produktų pirkimas medžių spyglius graužiantiems kenkėjams naikinti. daugiau...

Judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų pirkimas. Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Miško žemės plotų kaitos Lietuvoje 1990-2011 m. įvertinimas. Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Valstybinė miškų tarnyba kviečia tiekėjus pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti "Miško žemės plotų kaitos Lietuvoje 1990-2011 m. įvertinimas" pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai pasiūlymus ir pastabas gali teikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis iki 2012 m. sausio 14 d. 12 val. 00 min.
Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Viešųjų pirkimų ataskaita

Šalčininkų miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų brandžių medynų atrankinės inventorizacijos vykdymo paslauga (pirkimo Nr. 115400). Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Alytaus miškų tvarkymo schemos parengimo paslauga (pirkimo Nr. 115399). Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas (pirkimo Nr. 113069). Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas (pirkimo Nr. 107150). Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Paslaugos „Miškotvarkos objektų 2012 m. aerofotografavimas ir ortofotoplanų parengimas“ (pirkimo Nr. 106999). Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau.

Paslaugos „Miškotvarkos objektų 2012 m. aerofotografavimas ir ortofotoplanų parengimas“ (pirkimo Nr. 106999). Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Paslaugos „Brandžių medynų atrankinės inventorizacijos 2010 m. miškotvarkos darbų objektuose atlikimas“ (pirkimo Nr. 106241). Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Paslaugos „II lygio miškų monitoringo vykdymas“. Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Paslaugos „2011 metų miškotvarkos paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 103707). Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Valstybinės miškų tarnybos 2011 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

Paslaugos „2011 metų miškotvarkos paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 103707). Pirkimas vykdomas elektroninėmis CVP IS priemonėmis. daugiau...

Valstybinės miškų tarnybos 2013 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
1195955170 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"465","type":"x","order":"6","pct":35.600000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"170","type":"x","order":"5","pct":13.02,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"141","type":"x","order":"4","pct":10.800000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"168","type":"x","order":"3","pct":12.859999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"304","type":"x","order":"2","pct":23.280000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"58","type":"x","order":"1","pct":4.4400000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.