Logo

Miškų ūkio priežiūros skyrius

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

 • vykdyti valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;
 • konsultuoti miško valdytojus ir naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo, priežiūros ir apsaugos klausimais;
 • atlikti deleguotas funkcijas, susijusias su Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (toliau EŽŪOGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau EŽŪFKP) priemonėmis;

Skyriaus funkcijos:

 • organizuoja valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;
 • tikrina ir derina privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus;
 • išduoda leidimus kirsti mišką, nagrinėja pranešimus apie ketinimus kirsti mišką;
 • taiko poveikio priemones už miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo, apsaugos ir kitus teisės aktų pažeidimus, teikia ieškinius ir pretenzijas dėl žalos aplinkai atlyginimo;
 • tikrina Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis ir teikia išvadas dėl miško žemės transformacijos;
 • registruoja abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytus pažeidimus miškuose, išskyrus valstybinę miško žemę, perduotą miškų urėdijoms valstybinėms funkcijoms įgyvendinti;
 • atlieka patikras, susijusias su EŽŪOGF ir EŽŪFKP priemonėmis;
 • organizuoja Skyriaus pareigūnų mokymą bei jų kvalifikacijos tobulinimą;
 • konsultuoja miško valdytojus ir naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo, priežiūros ir apsaugos klausimais;
 • analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybinei miškų kontrolei, panaudojimo;
 • pagal kompetenciją rengia instrukcijas, rekomendacijas, reglamentus ir kitus norminius dokumentus, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
 • nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, rengia atsakymus, pagal kompetenciją, sprendžia juose keliamus klausimus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus, bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis, užtikrinant Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • tvarko Skyriaus dokumentus ir bylas, rengia kasmetines darbų įvykdymo ataskaitas;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

Biržių ir neteisėtų kirtimų tūrių apskaičiuotų iš kelmų, barelių parametrų skaičiavimo programa forma_kelmai.exe

Aprašymas: Birziu_skaic.DOC

Versijos data: 2018-01-03

Platinamas failas: birze.zip 10MB

Instaliacija: Išarchyvuoti, paleisti Setup.exe
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
345416698 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"408","type":"x","order":"6","pct":37.810000000000002,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"151","type":"x","order":"5","pct":13.99,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"118","type":"x","order":"4","pct":10.94,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"117","type":"x","order":"3","pct":10.84,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"234","type":"x","order":"2","pct":21.690000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"51","type":"x","order":"1","pct":4.7300000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Valstybinės miškų tarnybos 2021 metų ūkio subjektų veiklos patikrinimų planas (.pdf)

Valstybinės miškų tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų, atliekant valstybinę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę, taisyklės (.pdf)
Ūkio subjektų veiklos patikrinimų pažymų formos su kontroliniais klausimynais (.pdf)

Veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną, stebėsenos organizacijų stebėjimo ir veiklos patikrinimų tvarkos aprašas (.pdf)

Prašymas dėl jaunuolynų ugdymo kirtimų (.doc)

Valstybinės miškų tarnybos pažeidimų priskyrimo mažareikšmiams tvarkos aprašas (PDF)

Aplinkos ministerijos žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašas (PDF)

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.