Logo

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.            d. 

įsakymu Nr.

  

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS APLINKOS MONITORINGO 2011–2017 METŲ
PROGRAMOS 14.1, 14.2, 15.1 uždavinių 2016 M ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

1.1. 2016 m. matuojamų europinio tinklo (16×16 km) I-ojo lygio miškų būklės monitoringo barelių sąrašas ir jų koordinatės

Eil. Nr.

Barelio Nr.

Barelio koordinatė (LKS-94)

Urėdija

Eil. Nr.

Barelio Nr.

Barelio koordinatė (LKS-94)

Urėdija

X(N)

Y(E)

X(N)

Y(E)

1

090200

6248215

388552

Mažeikių

42

370240

6132713

401870

Tauragės

2

090400

6244400

465020

Joniškio

43

370520

6131212

512493

Kėdainių

3

130080

6233175

342050

Kretingos

44

370760

613239

608032

Utenos

4

130240

6228400

401020

Mažeikių

45

410440

6114570

480979

  Kėdainių

5

130320

6230706

434544

Mažeikių

46

410560

6114740

528598

  Jonavos

6

130360

6230736

450089

Joniškio

47

410600

6116400

545020

Ukmergės

7

170040

6212400

321020

Kretingos

48

410760

6116116

608184

Švenčionėlių

8

170080

6216817

340836

Kretingos

49

410800

6116523

623942

Švenčionėlių

9

170240

6214665

403446

Telšių

50

410840

6117811

640250

Švenčionėlių

10

170280

6214548

418856

Kuršėnų

51

450280

6100400

417020

Šakių

11

170320

6214128

434535

Kuršėnų

52

450480

6097906

496348

Kauno

12

170440

6213733

481077

Pakruojo

53

450520

6097947

512722

Jonavos

13

170760

6214737

605999

Rokiškio

54

450600

6090367

544811

Ukmergės

14

210280

6196428

417039

Kuršėnų

55

450680

6100400

577020

Ukmergės

15

210440

6196400

481020

Pakruojo

56

450720

6100400

593020

Nemenčinės

16

210520

6196400

513020

Pakruojo

57

450760

6099440

608401

Nemenčinės

17

210560

6196400

529020

Biržų

58

450840

6100575

640625

Švenčionėlių

18

210600

6197527

543617

Panevėžio

59

490400

6081847

464496

Kazlų Rūdos

19

210680

6196400

577020

Kupiškio

60

490440

6082073

480495

Dubravos

20

210800

6196400

625020

Zarasų

61

490640

6084400

561020

  Ukmergės

21

250120

6182747

355423

Telšių

62

490760

6082979

608958

Nemenčinės

22

250240

6180400

401020

Telšių

63

530600

6068400

545020

Kaišiadorių

23

250360

6180711

449701

Šiaulių

64

530640

6065200

561359

Kaišiadorių

24

250560

6180672

528299

Panevėžio

65

530760

6066640

609454

Vilniaus

25

250600

6180635

543979

Kupiškio

66

570480

6049483

496722

Rietavo

26

250640

6181345

559527

Kupiškio

67

570600

6049371

544889

Trakų

27

290120

6166559

355045

Rietavo

68

570640

6049642

561277

Trakų

28

290280

6165123

418224

Tytuvėnų

69

610560

6032324

528894

Varėnos

29

290480

6164400

497020

Panevėžio

70

610600

6032603

545267

Valkininkų

30

290560

6164268

527861

Panevėžio

71

610640

6032663

561589

Valkininkų

31

290680

6164792

575285

Anykščių

72

610680

6032931

577593

Šalčininkų

32

290720

6164400

593020

Utenos

73

650600

6016065

545557

Varėnos

33

330120

6150361

354453

Šilutės

74

650760

6020400

609020

Šalčininkų

34

330160

6149690

370262

Rietavo

75

690440

5999216

480186

Veisiejų

35

330400

6148472

464998

Raseinių

76

690520

5999686

512697

Druskininkų

36

330480

6147514

496807

Kėdainių

77

690560

5999114

529452

Varėnos

37

330520

6148400

513020

Panevėžio

78

730440

5982843

480059

Veisiejų

38

330760

6148400

609020

Utenos

79

730480

5982531

496588

Druskininkų

39

330800

6149208

623235

Ignalinos

80

730520

5982734

513007

Druskininkų

40

370080

6132400

337020

Šilutės

81

730560

5982960

529214

Čepkelių rez.

41

370200

6133009

385781

Tauragės

 

 

 

 

 

 

1.2. I-ojo lygio miškų būklės monitoringo pagrindiniai vertinami rodikliai, jų matavimo vienetai ir matavimo dažnumas

Eil. Nr.

Vertinami rodikliai

Matavimo

vienetai

Stebėjimų dažnumas

1

Medžio rūšis

-

kartą metuose

2

Medžio būklė, padaringumas, gyvybingumas

-

kartą metuose

3

Medžio Krafto klasė

-

kartą metuose

4

Medžio stiebo perimetras 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio*

cm

kartą metuose

5

Medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio**

cm

kas 5 metus

6

Viršūnės būklė*

-

kartą metuose

7

Sausų šakų kiekis*

%

kartą metuose

8

Derėjimo laipsnis (pušims ir eglėms)*

balai

kartą metuose

9

Spyglių amžius (pušims)*

metai

kartą metuose

10

Lajos pažeidimo tipas*

-

kartą metuose

11

Viršutinio lajos trečdalio defoliacija*

%

kartą metuose

12

Visos lajos defoliacija

%

kartą metuose

13

Visos lajos dechromacija

%

kartą metuose

14

Pažeidimų vieta medyje

-

kartą metuose

15

Pažeidimų simptomai*

-

kartą metuose

16

Pažeidimų pavadinimai

-

kartą metuose

17

Pažeidimus sukėlusių vabzdžių, ligų moksliniai pavadinimai*

-

kartą metuose

18

Pažeidimų intensyvumas

%

kartą metuose

19

Vietovės charakteristika

-

vieną kartą steigiant barelį

Pastaba: *- rodikliai matuojami tik europinio tinklo (16 × 16 km) bareliuose

                              ** - rodiklis matuojamas tik nacionalinės miškų inventorizacijos bareliuose (regioninis tinklas 4 × 4 km)

 

1.3. 2016 m. matuojamų II-ojo lygio miškų būklės monitoringo barelių sąrašas ir jų koordinatės

Eil. Nr.

Barelio Nr.

Barelių koordinatės

(LKS-94)

Urėdija

X(N)

Y(E)

1

1M

6249905

556328

Biržų

2

2M

6079472

504192

Dubravos

3

3M

6072004

473662

Kazlų Rūdos

4

4M

6245663

553585

Biržų

5

5M

6033398

562265

Valkininkų

6

6M

6076661

506033

Dubravos

7

7M

6074033

505751

Dubravos

8

8M

6008217

538378

Varėnos

9

10M

6192215

341678

Kretingos

 

1.4. II-ojo lygio miškų būklės monitoringo pagrindiniai vertinami rodikliai, jų matavimo vienetai ir matavimo dažnumas

Eil. Nr.

Vertinami rodikliai

Matavimo

vienetai

Stebėjimų dažnumas

Stebėjimų vieta
(barelio Nr.)

I

Medžių būklė

1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 10M

1

Medžio rūšis

-

kartą metuose

2

Medžio Krafto klasė

-

kartą metuose

 

3

Lajos apsupimas

-

kartą metuose

 

4

Lajos matomumas

-

kartą metuose

 

5

Derėjimo laipsnis

balai

kartą metuose

 

6

Visos lajos defoliacija

%

kartą metuose

 

7

Viršutinio lajos trečdalio defoliacija

%

kartą metuose

 

8

Dechromacijos intensyvumas

%

kartą metuose

 

9

Dechromacijos spalva

-

kartą metuose

 

10

Dechromacijos tipas

-

kartą metuose

 

11

Dechromacijos vieta lajoje

-

kartą metuose

 

12

Lajos ažūriškumas

-

kartą metuose

 

13

Lajos sodrumas

-

kartą metuose

 

14

Santykinis sausų šakų kiekis

-

kartą metuose

 

15

Gyvosios lajos dalies santykinis ilgis

-

kartą metuose

 

16

Pažeidimų vieta medyje

-

kartą metuose

 

17

Pažeidimų simptomai

-

kartą metuose

 

18

Pažeidimų pavadinimai

-

kartą metuose

 

19

Pažeidimų sukėlėjų moksliniai pavadinimai

-

kartą metuose

 

20

Pažeidimų intensyvumas

%

kartą metuose

 

II

Teršalų iškritos (depozicijos)

 

 

3M, 6M, 10M

1

Kritulių kiekis

mm

12 kartų metuose

 

2

Kritulių vandens pH

-

12 kartų metuose

 

3

Elektrinis laidumas

μS/cm

12 kartų metuose

 

4

Cheminė kritulių sudėtis

ml/l

12 kartų metuose

 

III

Miško dirvožemio tirpalo monitoringas

 

 

3M, 6M, 10M

1

Tirpalo kiekis

ml

6 kartai metuose

2

Tirpalo pH

-

6 kartai metuose

 

3

Cheminė dirvožemio tirpalo sudėtis

ml/l

6 kartai metuose

 

IV

Nuokritų surinkimas ir analizė

 

 

3M, 6M, 10M

1

Nuokritų masė pagal frakcijas

kg/ha

10 kartų metuose

V

Oro kokybės vertinimas

 

 

3M, 6M, 10M

1

SO2, NO2 ir O3 koncentracijos

μg/m3

6 kartai metuose

2

Vizualiai matomų ozono pažeidimų apskaita

%

kartą metuose

1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 10M

VI

Vizualiai matomų ozono pažeidimų vertinimas

 

1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 10M

1

Pažeistų augalų rūšių identifikavimas

-

karta metuose

2

Vidutinis pažeidimų gausumas

%

karta metuose

 

VII

Fenologinė stebėsena

2M, 6M, 7M

1

Fenologiniai stebėjimai

-

ne mažaiu 10 kartų metuose

 

VIII

Meteorologiniai matavimai

 

 

2M

1

Vėjo greitis

m/s

nuolat kas 1 val.

2

Vėjo kryptis

-

nuolat kas 1 val.

 

3

Oro temperatūra

ºC

nuolat kas 1 val.

 

4

Oro drėgmė

%

nuolat kas 1 val.

 

5

Krituliai

mm

nuolat kas 1 val.

 

6

Saulės radiacijos lygmuo

w/m2

nuolat kas 1 val.

 

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
2097552208 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"447","type":"x","order":"6","pct":35.850000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"167","type":"x","order":"5","pct":13.390000000000001,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"136","type":"x","order":"4","pct":10.91,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"160","type":"x","order":"3","pct":12.83,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"281","type":"x","order":"2","pct":22.530000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"56","type":"x","order":"1","pct":4.4900000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.