Logo

Lapkričio 16-20 dienomis dalyvauta EUFORGEN (Europos miško genetinių resursų) programos 11 vykdomojo komiteto posėdyje Dublino mieste. Lietuvos valstybę posėdyje atstovavo EUFORGEN programai vykdyti nacionalinis koordinatorius, Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių vyriausiasis specialistas Valmantas Kundrotas.

EUFORGEN – tai BIOVERSITY INTERNATIONAL organizacijos sudėtyje veikianti tarptautinio bendradarbiavimo tarp Europos šalių programa, vienijanti mokslininkus, politikus, miško valdytojus, kitus suinteresuotus asmenis, kurios tikslas apibendrinti mokslinius darbus, praktinės veiklos patirtį Europos mastu, įtakoti Europos miškų išsaugojimo politikos kūrimą, koordinuoti moksliniu požiūriu pagristų strategijų, metodų ir rekomendacijų sukūrimą, inicijuoti įvairią kitą veiklą ir atitinkamus projektus susijusius su Europos miško medžių genetinių išteklių išsaugojimu ir jų panaudojimu. EUFORGEN įkurta 1994 metais, kaip Strasbūro rezoliucijos S2 nutarimų įdiegimo miškų srityje institucija. Programa turi savo koordinatorių, sekretoriatą, nacionalinius koordinatorius. Veiklos planas sukuriamas ir patvirtinamas vykdomojo komiteto posėdžiuose. Darbas vykdomas tematinėse darbo grupėse, sukurtose pagal aktualiausias, genetinių išteklių išsaugojimo srityje iškilusias problemas.

Šis vykdomojo komiteto posėdis nuo kitų skyrėsi tuo, kad vyko kartu su FORGER (miško genetiniai tyrimai) projekto galutine ataskaita. FORGER projektas buvo inicijuotas EUFORGEN programos ir finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir iš dalies projekte dalyvavusių Europos valstybių lėšomis, kaip  mokslinių tyrimų projektas, apibendrinantis miško medžių rūšių populiacijų genetinės įvairovės, miško dauginamosios medžiagos perkėlimo, skirtingų populiacijų adaptacijos galimybių tyrimus ne tik atskiros valstybės, bet regiono ar viso rūšies arealo mastu. Programos ataskaitą sudarė aktualūs liečiantys dabartinę miškų būklę mokslininkų pranešimai. Jais remiantis paruoštos tezės Europos politikos formavimui ir pasiūlymai praktinės miškininkystės tolimesniam plėtojimui. FORGER projektą sudaro trys dalys. Žemiau pateikta šių projekto dalių apžvalga, svarbiausi rezultatai ir išvados.

1.Keturių svarbių Europai miško medžių rūšių ar rūšių grupių genetinių išteklių išsaugojimo galimybių tobulinimas. Projektui pasirinktos rūšys- paprastasis bukas, Ąžuolo rūšys, paprastoji eglė, paprastoji pušis. Duomenys tyrimui paimti iš georeferencinės genetinės įvairovės duomenų bazės (GD2), sukurtos ir kuruojamos EVOLTREE tinklo (http://www.evoltree.eu/) bei EUFORGEN programos Europos genetinių išteklių duomenų bazės EUFGIS (http://portal.eufgis.org). Pagal gautus tyrimo rezultatus padarytos šios išvados: atrinkti išsaugojimui genetinių išteklių objektai nepilnai padengia klimatinių sąlygų gradientą rūšies arealo ribose. Nustatytos sritys, kur reiktų atrinkti papildomus objektus. Lygiagrečiai nustatyta būtinybė skirti daugiau dėmesio šių genetinių išteklių objektų genetinės struktūros tyrimams.

2.Miškų atkūrimas ir ūkininkavimas didinant jų atsparumą aplinkos pasikeitimui. Šiame projekte detaliau nagrinėtas paprastasis bukas, nes Europos mastu daugiausiai genetinių ir kitokio pobūdžio tyrimų atlikta su šia rūšimi. Nustatyta, kad paprastojo buko arealas sparčiai keičiasi. Pietinės arealo populiacijos degraduoja ir nyksta (limituojantis faktorius yra sausra, vandens režimas), o šiaurinė riba plečiasi ir pagal sudarytą klimato ir ekosistemų kaitos modelį po 30-40 metų paprastojo buko šiaurinio arealo riba turėtų eiti per Latviją ir Lietuvą ( 1 paveikslas). 

 

1 Paveikslas.

Vadinasi, paprastasis bukas turi perspektyvą augti Lietuvoje kaip miško medžių rūšis ir reiktų jį skatinti veisti Lietuvoje. Tačiau projekte suformuota kita svarbi išvada, kad siekiant išvengti nuostolių galima perkelti tik tas populiacijas, kurių žinomas ar pagal bandomųjų želdinių tyrimus nustatytas adaptacinis potencialas, kuris susijęs su genetine įvairove (kontroliuojama migracija/assisted migration). Pietinių ir vakarinių paprastojo buko arealo sričių adaptacinis potencialas yra mažas, kai tuo tarpu kai kurios centrinės arealo populiacijos pasižymi didesniu adaptyvumu. Šiaurinės buko arealo sritys yra maksimaliai prisitaikiusios prie vietos sąlygų, tačiau dėl to prarandama genetinės įvairovės dalis, kuri gali būti reikalinga paprastajam bukui plisti už arealo ribų. Projekto tyrimuose nustatyta, kad paprastasis bukas yra žymiai mažiau jautresnis perkėlimams pagal klimatinį gradientą, negu paprastoji pušis ar paprastoji eglė, tačiau paprastasis bukas išsiskiria tuo, kad net ir mažai nutolusiu viena nuo kitos populiacijų genetinė struktūra gali labai skirtis. Pritaikant šias FORGER projekto išvadas, į Lietuvą paprastąjį buką reikia įvežti iš kelių žinomų tinkamiausių arealo sričių ir pirmiausiai tirti jo adaptaciją.

3.Kaip miško dauginamosios medžiagos perkėlimas veikia vietinių miško medžių rūšių įvairovę. Šioje projekto dalyje paliestas istorinis populiacijų perkėlimo aspektas. Remiantis įvairia dokumentacija ištirtos svarbiausios praeityje vyravusios miško medžių rūšių perkėlimo kryptys, išanalizuota valstybių patirtis, kaip perkeltos populiacijos prisitaikė prie vietos sąlygų. Gauta įvairių rezultatų. Perkėlimo efektas gal būti teigiamas ir neigiamas. Didesnio masto populiacijų perkėlimas gali žymiai įtakoti vietinių populiacijų genetinę struktūrą, tačiau toks genetinės struktūros pasikeitimas suteikia didesnes galimybes populiacijai prisitaikyti prie dėl klimato kaitos besikeičiančių aplinkos sąlygų.

Daugiau informacijos apie FORGER projektą galima rasti internetiniuose tinklalapiuose: www.fp7-forger.eu .

Vėliau vykusiame EUFORGEN posėdyje buvo pateikta ataskaita apie 2014-2015 metų veiklą. Šiuo metu EUFORGEN veikla vykdoma 5 darbo grupėse:

1 darbo grupė. Europos miško genetinių išteklių išsaugojimo strategijos ruošimas.

2 darbo grupė. Genetinio monitoringo metodų sukūrimas.

3 darbo grupė. Miško dauginamoji medžiaga.

4 darbo grupė. Miško genetinių išteklių tvarkymas klimato kaitos kontekste.

5 darbo grupė. Globalios, Europos ir regioninės politikos įtaka miško medžių genetinių išteklių išsaugojimui ir naudojimui.

Su šių grupių veikla detaliau galima susipažinti tinklalapyje http://www.euforgen.org/.

Susitikimo metu buvo numatytos veiklos gairės 2015- 2019 metų periodui ir detaliau analizuoti suplanuoti būsimi  einamojo laikotarpio darbai. Atsižvelgiant į pastaruoju metu iškilusias aktualiausias miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo ir panaudojimo problemas, sukurtos dvi naujos darbo grupės.

Posėdyje buvo pristatyti susiję su genetinių išteklių išsaugojimu projektai: EUFORINO, TREES4FUTURE, COST akcija- Marginalinės  medžių populiacijos, apsvarstyti kiti  einamieji didesnės svarbos klausimai.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
538722899 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"465","type":"x","order":"6","pct":35.600000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"170","type":"x","order":"5","pct":13.02,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"141","type":"x","order":"4","pct":10.800000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"168","type":"x","order":"3","pct":12.859999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"304","type":"x","order":"2","pct":23.280000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"58","type":"x","order":"1","pct":4.4400000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.