Logo

DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijomis Valstybinė miškų tarnyba priima lankytojus aptarnavimo padaliniuose visoje Lietuvoje, tačiau gyventojų patogumui ir toliau teikiame visas paslaugas nuotoliniu būdu!

Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose (priėmimo dienomis) teikiamos tik iš anksto užsiregistravus.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. keičiasi paslaugų teikimo tvarka Valstybinėje miškų tarnyboje ir jos regioniniuose centruose, susijusi su Lietuvos Respublikos Vyriausybės įtvirtintu reikalavimu turėti galimybių pasą. Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės (ne nuotolines) paslaugos, bus teikiamos asmenims vyresniems nei 16 metų, uždarose erdvėse, tik su galimybių pasu, ES skaitmeniniu vakcinacijos pažymėjimu arba dokumentu, įrodančiu, jog lankytojas/interesantas tikrinosi, ar neserga COVID-19, kaip yra numatyta Vyriausybės nutarime.

Prašymus ir visus būtinus dokumentus ir toliau galima siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis e. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas

Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose.


Ketvirtasis nuotolinių mokymų renginys visiems besidomintiems miškininkyste kvietė klausytojus gilintis į miškų priežiūrą. Šį kartą paskaitas vedė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) ir Valstybinės miškų tarnybos (VMT) specialistai. Renginį moderavo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms Remigijus Bakys.
Pirmąjį renginio pranešimą „Valstybinė miškų kontrolė Lietuvoje nuo 1990 metų“ skaitė VMT direktoriaus pavaduotojas dr. Paulius Zolubas. „Miškų kontrolė Lietuvoje prasidėjo kartu su nepriklausomybe. 1990 metais, atkūrus nepriklausomybę, buvo sukurta Miškų ūkio ministerija, kurioje taip pat pradėjo veikti ir Valstybinė miškų kontrolės inspekcija. 1994 metais buvo priimtas pirmasis Miškų įstatymas, kuriame buvo teigiama, kad Miškų įstatymo priežiūrą vykdo Miškų ūkio ministerija ir jos regioninės valstybinės miškų inspekcijos. 1995 metų sausio 1 d. Miškų kontrolės inspekcija pradėjo veikti kaip atskira institucija,“ – pasakojo dr. Paulius Zolubas.
Antroji renginio paskaita buvo skirta miškų priežiūros organizacijai pristatyti. VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas Gintaras Pušneraitis savo pranešimo pradžioje pristatė VMT funkcijas ir struktūrą. „Didžiausias VMT skyrius – tai Miškų ūkio priežiūros skyrius, turintis atskirus struktūrinius padalinius visoje Lietuvos teritorijoje. Šiame skyriuje dirbantys specialistai vykdo miškų priežiūros funkcijas, teikia administracines paslaugas miškų savininkams ir valstybinių miškų valdytojams“, – teigė G. Pušneraitis. Pranešime taip pat buvo aptartas miškų ūkio priežiūros organizavimas iki liepos 1 d. ir po jos, konsultavimas miško valdoje, miškų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai.
Trečiajame renginio pranešime klausytojai gilinosi į aktualią informaciją apie vidinės miškotvarkos projektus, jų rengimą, pateikimą ir kontrolę. „Vidinės miškotvarkos projektas – tai tarsi pamatas namui. Kaip mes jį tvirtai ir apgalvotai išliesime, tokius rezultatus po to ir turėsime. Miškų projektas – tai dokumentas, kuriame atsispindi miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms valdoms ne miškų ūkio žemės paskirties sklypuose esančiai miško žemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai nustatyti“, – kalbėjo G. Pušneraitis. Šiame pranešime taip pat kalbėta apie vidinės miškotvarkos projektų rengėjus, kaip gaunami duomenys, kiek laiko galioja projektas.
G. Pušneraitis ketvirtajame nuotolinių mokymų renginyje „Miškų priežiūros naujovės, aktualijos ir pasikeitimai“ taip pat pasakojo ir apie miško kirtimus bei jų rūšis. „Miško kirtimai gali būti pagrindiniai, ugdomieji, sanitariniai ir specialieji. Pagrindiniai kirtimai dar skirstomi į atrankinius, atvejinius ir plynuosius; ugdomieji – jaunuolynų ugdymo, retinimo ir einamuosius; sanitariniai – į atrankinius ir plynuosius, o specialieji – kraštovaizdžio formavimo, medynų ir krūmynų pertvarkymo, miško lydimo, biologinės įvairovės palaikymo ir kitus miško kirtimus“, – detalizavo VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas.
Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarką mokymuose pristatė VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Lukas Kovalčikas. „Leidimas kirsti mišką – tai dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kirsti mišką. Pranešimas apie ketinimą kirsti mišką yra prilyginamas leidimui – juo informuojama apie ketinimą kirsti mišką ir šį pranešimą miško savininkas pateikia VMT“, – sakė L. Kovalčikas. Pasak specialisto, leidimai kirsti mišką privačių miškų savininkams yra privalomi visiems kirtimams, išskyrus jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų medynuose), atrankinius sanitarinius kirtimus (kai iškertami pavieniai sausuoliai ar vėjavartos) ir kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę).
Šiame nuotoliniame mokymų renginyje taip pat buvo kalbama apie miško atkūrimą ir įveisimą. G. Pušneraitis klausytojus supažindino su miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais. „Miško savininkai, valdytojai ir naudotojai privalo laiku ir tinkamai atkurti miško želdinių ir žėlinių priežiūrą, apsaugą, atsodinti žuvusius želdinius ir žėlinius, prižiūrėti ir saugoti juos nuo gaisrų, miško kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų veiksnių“, – teigė G. Pušneraitis. VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas paaiškino, kaip atkuriami kiekvienos grupės miškai, kaip parenkami miško atkūrimo ir įveisimo būdai, kaip paruošti dirvą miško įveisimui, kokius nuostatus turi atitikti miško dauginamoji medžiaga, kas ir kada atlieka miško želdinių ir žėlinių apskaitą.
Paskutiniajame VMT pranešime G. Pušneraitis aptarė miškų kontrolės sritis ir rezultatus iki 2021 m. liepos 1 d. „Iki miškų kontrolės pertvarkos Miškų ūkio priežiūros skyrius vykdė ūkio subjektų patikrinimus ir juos organizuodavo remdamiesi teisės aktais, patikrinimų planais, pavedimais. VMT Miškų ūkio priežiūros skyrius vykdė neteisėtų kirtimų kontrolę, kirtimų kokybės įvykdymo kontrolę, miško atkūrimo kontrolę, nagrinėdavo biržių atrėžimo reikalavimų pažeidimus, kontroliavo miškotvarkos projektų parengimo kokybę, miško sanitarinių taisyklių pažeidimus, miško priešgaisrinių taisyklių pažeidimus, vykdė miško aikščių (kuriose galimai sunaikintas miškas) tyrimus, atliko patikrinimus, laikantis įsipareigojimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai, vykdė prevencinį darbą ir taikė poveikio priemones“, – pasakojo G. Pušneraitis.
Mokymų renginį užbaigė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento direktorius Tadeuš Ablačinskij, kuris kalbėjo apie miškų ūkinės veiklos kontrolės perspektyvas ir efektyvumo didinimą po liepos 1 d. „Šiais metais planuojame atlikti apvaliosios medienos tvarkos aprašo laikymosi tikrinimus 4 Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose, vykdyti reidus, skirtus miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolei, parengti 4 Miškų kontrolės departamento kontrolinius klausimynus, patikrinti 30 lentpjūvių ir medienos gaminius gaminančių įmonių, vykdyti aplinkosaugines akcijas“, – sakė T. Ablačinskij.
KMAIK, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos ir VMT specialistai penktąjį mokymų renginį planuoja rengti rugsėjo mėnesį. Kviečiame sekti informaciją!

„Valstybinė miškų kontrolė Lietuvoje nuo 1990 m.“ (dr. P. Zolubas)

„Miškų priežiūros organizacija“ (G. Pušneraitis)

„Miškų priežiūros aktualijos. Vidinės miškotvarkos projektai“ (G. Pušneraitis)

„Miškų priežiūros aktualijos. Miško kirtimai“ (G. Pušneraitis)

„Miškų priežiūros aktualijos. Leidimų kirsti mišką išdavimas“ (L. Kovalčikas)

„Miškų priežiūros aktualijos. Miško atkūrimas“ (G. Pušneraitis)

„Miškų kontrolės sritys ir rezultatai iki liepos 1 d.“ (G. Pušneraitis)

„Miškų ūkinės veiklos kontrolės perspektyvos ir efektyvumo didinimas po liepos 1 d.“(T. Ablačinskij)

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
1702654959 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"447","type":"x","order":"6","pct":35.850000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"167","type":"x","order":"5","pct":13.390000000000001,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"136","type":"x","order":"4","pct":10.91,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"160","type":"x","order":"3","pct":12.83,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"281","type":"x","order":"2","pct":22.530000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"56","type":"x","order":"1","pct":4.4900000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.