Logo

DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijomis Valstybinė miškų tarnyba priima lankytojus aptarnavimo padaliniuose visoje Lietuvoje, tačiau gyventojų patogumui ir toliau teikiame visas paslaugas nuotoliniu būdu!

Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose (priėmimo dienomis) teikiamos tik iš anksto užsiregistravus.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. keičiasi paslaugų teikimo tvarka Valstybinėje miškų tarnyboje ir jos regioniniuose centruose, susijusi su Lietuvos Respublikos Vyriausybės įtvirtintu reikalavimu turėti galimybių pasą. Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės (ne nuotolines) paslaugos, bus teikiamos asmenims vyresniems nei 16 metų, uždarose erdvėse, tik su galimybių pasu, ES skaitmeniniu vakcinacijos pažymėjimu arba dokumentu, įrodančiu, jog lankytojas/interesantas tikrinosi, ar neserga COVID-19, kaip yra numatyta Vyriausybės nutarime.

Prašymus ir visus būtinus dokumentus ir toliau galima siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis e. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas

Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose.


2020 m. 81-ame miškų monitoringo programos ICP-Forests I lygio miškų monitoringo barelyje buvo vykdomi miškų dirvožemio tyrimai. Miškų monitoringo programa ICP-Forests – tai didžiausios apimties ir ilgiausiai veikiantis biomonitoringo tinklas pasaulyje. Programos būtinybę lėmė prasidėjusi miško ekosistemų degradacija; išsiaiškinta kad miškų būklės kaitos stebėsena turi būti regioninio masto ir nenutrūkstama, o ją lemiantys veiksniai dažnai neturi valstybinių sienų.
Miško dirvožemio tyrimai yra sudėtinė miškų monitoringo programos ICP-Forests dalis. Dirvožemio tyrimų svarbą miškų monitoringo programoje lemia ryšys tarp oro teršalų iškritų, dirvožemio cheminių savybių, medyno būklės ir tvarumo. Per du miško dirvožemio tyrimų ciklus tirta daugiau kaip 5000 I lygio miškų monitoringo barelių visoje Europoje. Pirmasis ciklas vyko 1986-1996 m. laikotarpyje, o antrasis – 2004-2008 m. Lietuvoje dirvožemio tyrimai buvo vykdomi pirmuoju ir antruoju laikotarpiais (2006-2008 m. projekto BioSoil metu).
„Lietuvoje 2020 m. buvo vykdomas trečiasis dirvožemio tyrimų I lygio miškų monitoringo bareliuose ciklas. Iš viso tyrimai atlikti 81-ame barelyje. 57-uose iš jų tyrimai atlikti pakartotinai, nes jau buvo vykdyti BioSoil projekto metu 2006-2008 m.“, – sako Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas Gintaras Kulbokas.
Visuose tyrimo objektuose buvo atliekami miško paklotės surinkimo ir dirvožemio paėmimo darbai. Miško paklotės (OL ir OFH) jungtiniai ėminiai buvo renkami 5 sistemiškai barelyje išdėstytose vietose, naudojant rėminį peilį 25x25 cm. Mineralinio ir organinio dirvožemio jungtiniai ėminiai buvo renkami specialiu zondu 8 sistemiškai išdėstytose vietose, 4 gyliuose (0-10, 10-20, 20-40 ir 40-80 cm.). Miško paklotės masės nustatymas bei ėminių paruošimas cheminei analizei buvo atliekamas pagal ICP-forests 2016 m. aprobuotus metodinio vadovo (ICP-forests manual. Part X. Sampling and Analysis of Soil) reikalavimus. Dirvožemio ir miško paklotės ėminiams buvo nustatomi privalomieji (angl. Mandatory) fizikiniai ir cheminiai parametrai. 24-uose bareliuose, įsteigtuose po antrojo dirvožemio monitoringo ciklo, buvo kasamas kasinys ir atidengiamas dirvožemio profilis (žiūrėti paveikslėlį). Profilyje buvo nustatomi dirvožemio horizontai, matuojamas jų ribų gylis, aprašomos dirvožemio horizontų morfologinės savybės, imami ėminiai laboratorinėms analizėms, o profilis – nufotografuojamas. Iškasus profilį, ėminiai dirvožemio tankiui nustatyti imti 0-10, 10-20, 20-40 ir 40-80 cm. gyliuose 3 pakartojimais. Atsižvelgiant į dirvožemių horizontų savybes buvo nustatomas dirvožemio pavadinimas pagal naująją dirvožemių klasifikaciją (LTDK-99). Pedologinė charakteristika buvo atliekama pagal ICP-forests metodinio vadovo (ICP-forests manual. Part X. Sampling and Analysis of Soil) reikalavimus, aprobuotus 2016 m. Lauko darbų metu surinkta daugiau nei 500 dirvožemio ir miško paklotės ėminių, kurie buvo išanalizuoti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Agrocheminių tyrimų laboratorijoje.
Iš viso 81 barelyje nustatyti 8 dirvožemio grupės (LTDK-99): smėlžemis (31 bareliai), išplautžemis (26 bareliai), durpžemis (7 bareliai), šlynžemis (6 bareliai), palvažemis (5 bareliai), jauražemis (3 bareliai), balkšvažemis (2 bareliai), rudžemis (1 barelis).
Apibendrinus surinktus duomenis, pateikiamos pagrindinių miško paklotės ir dirvožemio rodiklių vertės. Nustatyta, kad suminė miško paklotės masė bareliuose svyruoja nuo 0,11 kg/m2 iki 18,06 kg/m2. OL horizonto paklotės masė svyruoja nuo 0,11 kg/m2 iki 3,09 kg/m2, o OFH horizonto paklotės masė bareliuose svyruoja nuo 0,23 kg/m2 iki 17,71 kg/m2. OL horizonto anglies koncentracija bareliuose svyruoja nuo 161,8 g/kg-1 iki 412,2 g/kg-1.
Mineralinių dirvožemių anglies vidutinė koncentracija 0-10 cm, 10-20cm, 20-40 cm ir 40-80 cm gyliuose buvo atitinkamai: 36,71 g/kg-1 (kito nuo 5,78 iki 166,9 g/kg-1); 19,98 g/kg-1  (kito nuo 4,7 iki 119,1 g/kg-1); 8,73 g/kg-1  (kito nuo 2,8 iki 52,2 g/kg-1); 4,42 g/kg-1  (kito nuo 1,7 iki 11,1 g/kg-1). Mineralinių dirvožemių azoto vidutinė koncentracija 0-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm ir 40-80 cm gyliuose buvo atitinkamai: 2,14 g/kg-1  (kito nuo 0,33 iki 11,96 g/kg-1), 0,41 g/kg-1  (kito nuo 0,14 iki 7,03 g/kg-1), 0,34 g/kg-1  (kito nuo 0,16 iki 1,78 g/kg-1), 0,273 g/kg-1  (kito nuo 0,14 iki 0,96 g/kg-1).
Didžiausia suminė miško paklotės masė nustatyta jauražemiuose (13,09 kg/m2), smėlžemiuose (4,91 kg/m2) ir šlynžemiuose (4,34 kg/m2), o mažiausia – rudžemiuose (1,63 kg/m2) ir durpžemiuose (1,78 kg/m2). Didžiausia anglies koncentracija OL horizonte nustatyta jauražemiuose (335,8 g/kg-1) ir smėlžemiuose (305,8 g/kg-1), o mažiausia – rudžemiuose (161,8 g/kg-1)  ir šlynžemiuose (266,4 g/kg-1).
Didžiausia dirvožemio organinės anglies (DOC) koncentracija (g/kg-1) mineraliniuose dirvožemiuose nustatyta šlynžemiuose ir rudžemiuose. Vidutinės DOC vertės šiuose dirvožemiuose, 0-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm ir 40-80 cm gyliuose buvo atitinkamai: 115,3, 75,4, 13,9, 19,8 g/kg-1 šlynžemiuose ir 69,8, 55,7, 11,3, 4,8 g/kg-1 rudžemiuose. Mažiausia DOC koncentracija nustatyta smėlžemiuose ir palvažemiuose. Vidutinės DOC vertės šiuose dirvožemiuose, 0-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm ir 40-80 cm gyliuose buvo atitinkamai: 19,3; 9,2, 5,2, 3,4 g/kg-1 smėlžemiuose ir 22,0, 9,5, 6,2, 3,9 g/kg-1 palvažemiuose.
Didžiausia mineralinio azoto koncentracija (g/kg-1) mineraliniuose dirvožemiuose nustatyta šlynžemiuose ir rudžemiuose. Vidutinės mineralinio azoto koncentracijos vertės šiuose dirvožemiuose, 0-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm ir 40-80 cm gyliuose buvo atitinkamai: 6,52, 4,55, 0,96, 0,95 g/kg-1  šlynžemiuose ir 4,30, 3,43, 0,92, 0,55 g/kg-1 rudžemiuose. Mažiausia mineralinio azoto koncentracija nustatyta smėlžemiuose ir jauražemiuose. Vidutinės mineralinio azoto koncentracijos vertės šiuose dirvožemiuose, 0-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm ir 40-80 cm gyliuose buvo atitinkamai: 1,07, 0,55, 0,38, 0,34 g/kg-1 smėlžemiuose ir 1,16, 0,59, 0,50, 0,31 g/kg-1 jauražemiuose.
Dirvožemio monitoringo darbai atlikti kartu su LAMMC miškų instituto mokslininkais (dr. Vidu Stakėnu, prof. dr. Kęstučiu Armolaičiu, dr. Povilu Žemaičiu).

Pav. Miško dirvožemio monitoringo metu aprašyti nauji dirvožemio profiliai 2020 m.
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
937782718 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"447","type":"x","order":"6","pct":35.850000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"167","type":"x","order":"5","pct":13.390000000000001,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"136","type":"x","order":"4","pct":10.91,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"160","type":"x","order":"3","pct":12.83,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"281","type":"x","order":"2","pct":22.530000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"56","type":"x","order":"1","pct":4.4900000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.